BMB Reports : eISSN 1976-670X

Cited by CrossRef (2)

  1. Kwon Young Chou, Jun-Yeong Lee, Kee-Beom Kim, Eunjeong Kim, Hyun-Shik Lee, Hong-Yeoul Ryu. Histone modification in Saccharomyces cerevisiae: A review of the current status. Computational and Structural Biotechnology Journal 2023;21:1843
    https://doi.org/10.1016/j.csbj.2023.02.037
  2. Yuan Zhang, Kai He, Xuhao Guo, Jia Jiang, Le Qian, Jianqiang Xu, Zhiping Che, Xiaobo Huang, Shengming Liu. Transcriptomic Profiling of Fusarium pseudograminearum in Response to Carbendazim, Pyraclostrobin, Tebuconazole, and Phenamacril. JoF 2023;9:334
    https://doi.org/10.3390/jof9030334