BMB Reports : eISSN 1976-670X

Cited by CrossRef (7)

 1. Lei Ye, Pan Hu, Li-Ping Feng, Li-Lu Huang, Yi Wang, Xin Yan, Jing Xiong, Hou-Lin Xia. Protective Effects of Ferulic Acid on Metabolic Syndrome: A Comprehensive Review. Molecules 2022;28:281
  https://doi.org/10.3390/molecules28010281
 2. Tomoko Uchiyama, Hiroyo Ota, Chiho Ohbayashi, Shin Takasawa. Effects of Intermittent Hypoxia on Cytokine Expression Involved in Insulin Resistance. IJMS 2021;22:12898
  https://doi.org/10.3390/ijms222312898
 3. Sungwon Hwang, Sana Iram, Juno Jin, Inho Choi, Jihoe Kim. Analysis of S-glutathionylated proteins during adipocyte differentiation using eosin-glutathione and glutaredoxin 1. BMB Rep 2022;55:154
  https://doi.org/10.5483/BMBRep.2022.55.3.138
 4. Sung Woo Choi, Heeseung Oh, Seung Yeon Park, Wonjun Cho, A.M. Abd El-Aty, Ahmet Hacimuftuoglu, Ji Hoon Jeong, Tae Woo Jung. Myokine musclin alleviates lipid accumulation in 3T3-L1 adipocytes through PKA/p38-mediated upregulation of lipolysis and suppression of lipogenesis. Biochemical and Biophysical Research Communications 2023;642:113
  https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2022.12.056
 5. Dani Qin, Yong Lei, Wen Xie, Qiuju Zheng, Zhou Peng, Yiwen Liu, Biao Dai, Tieliang Ma, Ping Wei, Chunlin Gao, Xirong Guo, Jianfang Gao, Jing Zhao, Juan Du, Qianyi Zeng, Zhongxiao Zhang, Xiaohua Dong, Huiping Shen. Methionine sulfoxide suppresses adipogenic differentiation by regulating the mitogen‐activated protein kinase signaling pathway. Cell Biology International 2023;47:648
  https://doi.org/10.1002/cbin.11964
 6. Guokun Yang, Xiaomin Liang, Yanle Jiang, Chengquan Li, Jihong Hu, Yanmin Zhang, Xindang Zhang, Xulu Chang, Wenpan Hu, Keke Li, Xiaolin Meng. Myonectin in grass carp (Ctenopharyngodon idella): Molecular cloning and effect of nutrition state, insulin and glucagon on myonectin expression. Aquaculture Reports 2022;26:101306
  https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2022.101306
 7. Wei-Hua Tan, Zheng-Liang Peng, Ting You, Zhi-Lu Sun. CTRP15 promotes macrophage cholesterol efflux and attenuates atherosclerosis by increasing the expression of ABCA1. J Physiol Biochem 2022;78:653
  https://doi.org/10.1007/s13105-022-00885-6