BMB Reports : eISSN 1976-670X

Cited by CrossRef (7)

 1. Chan Chung, Hee Jin Cho, ChaeEun Lee, JaeHyung Koo. Odorant receptors in cancer. BMB Rep 2022;55:72
  https://doi.org/10.5483/BMBRep.2022.55.2.010
 2. Xiaoxu Li, Ximing Pu, Xingming Wang, Juan Wang, Xiaoming Liao, Zhongbin Huang, Guangfu Yin. A dual-targeting peptide for glioblastoma screened by phage display peptide library biopanning combined with affinity-adaptability analysis. International Journal of Pharmaceutics 2023;644:123306
  https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2023.123306
 3. Xiang Yuan, Yihan Wang, Malik Ahsan Ali, Ziyue Qin, Zhihua Guo, Yan Zhang, Ming Zhang, Guangbin Zhou, Jiandong Yang, Lei Chen, Linyuan Shen, Li Zhu, Changjun Zeng. Odorant Receptor OR2C1 Is an Essential Modulator of Boar Sperm Capacitation by Binding with Heparin. IJMS 2023;24:1664
  https://doi.org/10.3390/ijms24021664
 4. Mariangela Morelli, Francesca Lessi, Sara Franceschi, Gianmarco Ferri, Manuel Giacomarra, Michele Menicagli, Carlo Gambacciani, Francesco Pieri, Francesco Pasqualetti, Nicola Montemurro, Paolo Aretini, Orazio Santo Santonocito, Anna Luisa Di Stefano, Chiara Maria Mazzanti. Exploring Regorafenib Responsiveness and Uncovering Molecular Mechanisms in Recurrent Glioblastoma Tumors through Longitudinal In Vitro Sampling. Cells 2024;13:487
  https://doi.org/10.3390/cells13060487
 5. Sung Jin Park, Paul L. Greer, Namgyu Lee. From odor to oncology: non-canonical odorant receptors in cancer. Oncogene 2024;43:304
  https://doi.org/10.1038/s41388-023-02908-y
 6. Yanqiu Bao, Ziqi Tang, Renli Chen, Xuebin Yu, Xuchen Qi. Pan-cancer analysis identifies olfactory receptor family 7 subfamily A member 5 as a potential biomarker for glioma. 2024;12:e17631
  https://doi.org/10.7717/peerj.17631
 7. Jie Wei, Huan Zhang, Xiaoya Ma, Yujie Li, Wenqian Zhou, Jinping Guo, Tianbo Jin, Mingjun Hu. Effect of OR51E1 single nucleotide polymorphisms on glioma susceptibility in the Chinese Han population. Gene 2023;875:147489
  https://doi.org/10.1016/j.gene.2023.147489