BMB Reports : eISSN 1976-670X

Cited by CrossRef (6)

 1. Xia Wang, Youpeng Sun, Yiwu Fu, Hanpeng Wu, Yichun Chen, Yingrong Ye, Qingqing Zhou, Li He, Ershun Zhou, Jingjing Wang, Zhengtao Yang. Lysine specific demethylase 1 inhibitor alleviated lipopolysaccharide/D-galactosamine-induced acute liver injury. European Journal of Pharmacology 2022;932:175227
  https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2022.175227
 2. Yanhong Zhang, Qiuyue Chen, Yuanyuan Guo, Li Kang, Yi Sun, Yunliang Jiang. Phosphoproteomic analysis on ovarian follicles reveals the involvement of LSD1 phosphorylation in Chicken follicle selection. BMC Genomics 2023;24
  https://doi.org/10.1186/s12864-023-09223-6
 3. Qing Shao, ShiWei Liu, Chen Zou, Yilong Ai. Effect of LSD1 on osteogenic differentiation of human periodontal ligament stem cells in periodontitis. Oral Diseases 2023;29:1137
  https://doi.org/10.1111/odi.14066
 4. Jiyeong Jeong, Chaeyoon Oh, Jiwon Kim, Chul-Gyu Yoo, Keun Il Kim. LSD1-S112A exacerbates the pathogenesis of CSE/LPS-induced chronic obstructive pulmonary disease in mice. BMB Rep 2021;54:522
  https://doi.org/10.5483/BMBRep.2021.54.10.034
 5. Wengan Zhou, Yu Wu, Ruting Feng, Kunying Chen, Ziwei Wang, Shaoping Nie, Xingao Zhou. Highland barley β-glucan boosted intestinal epithelial regeneration via cell cycle and autophagy. Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre 2023;30:100358
  https://doi.org/10.1016/j.bcdf.2023.100358
 6. Colin J. Barnstable. Epigenetics and Degenerative Retinal Diseases: Prospects for New Therapeutic Approaches. 2022;11:328
  https://doi.org/10.1097/APO.0000000000000520