BMB Reports : eISSN 1976-670X

Cited by CrossRef (15)

 1. S. Gamou, M. Kataoka, Y. Aimi, T. Chiba, Y. Momose, S. Isobe, T. Hirayama, H. Yoshino, K. Fukuda, T. Satoh. Genetics in pulmonary arterial hypertension in a large homogeneous Japanese population. Clin Genet 2018;94:70
  https://doi.org/10.1111/cge.13154
 2. Hannah E. Bridgewater, Kathryn L. Date, John D. O’Neil, Chunfang Hu, John R. Arrand, Christopher W. Dawson, Lawrence S. Young. The Epstein-Barr Virus-Encoded EBNA1 Protein Activates the Bone Morphogenic Protein (BMP) Signalling Pathway to Promote Carcinoma Cell Migration. Pathogens 2020;9:594
  https://doi.org/10.3390/pathogens9070594
 3. Jason Hou, Yukihiko Tamura, Hsin-Ying Lu, Yuta Takahashi, Shohei Kasugai, Hidemi Nakata, Shinji Kuroda. An In Vitro Evaluation of Selenium Nanoparticles on Osteoblastic Differentiation and Antimicrobial Properties against Porphyromonas gingivalis. Nanomaterials 2022;12:1850
  https://doi.org/10.3390/nano12111850
 4. Kais Hussein, Angelika Stucki-Koch, Hans Kreipe. Profile of fibrosis-related gene transcripts and megakaryocytic changes in the bone marrow of myelodysplastic syndromes with fibrosis. Ann Hematol 2018;97:2099
  https://doi.org/10.1007/s00277-018-3411-9
 5. Eunsik Yun, Yunjin Kook, Kyung Hyun Yoo, Keun Il Kim, Myeong-Sok Lee, Jongmin Kim, Aram Lee. Endothelial to Mesenchymal Transition in Pulmonary Vascular Diseases. Biomedicines 2020;8:639
  https://doi.org/10.3390/biomedicines8120639
 6. Zhi He, Li Zheng, Qiqi Chen, Sen Xiong, Zhide He, Jiaxiang Hu, Zhijun Ma, Qian Zhang, Jiayang He, Lijuan Ye, Liang He, Jie Luo, Xiaobin Gu, Mingwang Zhang, Ziting Tang, Yuanyuan Jiao, Yong Pu, Jinxin Xiong, Kuo Gao, Bolin Lai, Shiyong Yang, Deying Yang, Taiming Yan. Expression Patterns and Gonadotropin Regulation of the TGF-β II Receptor (Bmpr2) during Ovarian Development in the Ricefield Eel Monopterus albus. IJMS 2022;23:15349
  https://doi.org/10.3390/ijms232315349
 7. Sophie Casey, Kate Goasdoue, Stephanie M. Miller, Gary P. Brennan, Gary Cowin, Adam G. O’Mahony, Christopher Burke, Boubou Hallberg, Geraldine B. Boylan, Aideen M. Sullivan, David C. Henshall, Gerard W. O’Keeffe, Catherine Mooney, Tracey Bjorkman, Deirdre M. Murray. Temporally Altered miRNA Expression in a Piglet Model of Hypoxic Ischemic Brain Injury. Mol Neurobiol 2020;57:4322
  https://doi.org/10.1007/s12035-020-02018-w
 8. Xinxin Xue, Yajun Chen. Circular RNA (circ)_0129047 upregulates bone morphogenetic protein receptor type 2 expression to inhibit lung adenocarcinoma progression by sponging microRNA (miR)-1206. Bioengineered 2022;13:12067
  https://doi.org/10.1080/21655979.2022.2070580
 9. Jinglei Zheng, Haochen Liu, Miao Yu, Bichen Lin, Kai Sun, Hangbo Liu, Hailan Feng, Yang Liu, Dong Han. BMPR2 Variants Underlie Nonsyndromic Oligodontia. IJMS 2023;24:1648
  https://doi.org/10.3390/ijms24021648
 10. Ling Guo, Rong Wang, Kuo Zhang, Jifan Yuan, Jiaxin Wang, Xiaoxia Wang, Jianfei Ma, Chuanyue Wu. A PINCH-1–Smurf1 signaling axis mediates mechano-regulation of BMPR2 and stem cell differentiation. 2019;218:3773
  https://doi.org/10.1083/jcb.201902022
 11. Yunpeng Chen, Chenxi Ye, Jingwen Chen, Dongming Lin, Hao Wang, Shen Wang. Association of the gene polymorphisms of BMPR2, ACVRL1, SMAD9 and their interactions with the risk of essential hypertension in the Chinese Han population. 2019;39
  https://doi.org/10.1042/BSR20181217
 12. Muyu Qi, Xiaoping Lan, Jia Li, Junwen Ge, Li Shen, Rufang Zhang. Whole Exome Sequencing Identifies A Novel Pathogenic Bmpr2 Variant in Pulmonary Atresia. 2021;16:487
  https://doi.org/10.32604/CHD.2021.015887
 13. Noriko Nakamura, Kelly Davis, Jian Yan, Daniel T. Sloper, Tao Chen. Increased estrogen levels altered microRNA expression in prostate and plasma of rats dosed with sex hormones. Andrologia 2020;8:1360
  https://doi.org/10.1111/andr.12780
 14. Mingzhu Xiao, Disheng Lai, Yumin Yu, Qingqing Wu, Caojin Zhang. Pathogenesis of pulmonary hypertension caused by left heart disease. Front. Cardiovasc. Med. 2023;10
  https://doi.org/10.3389/fcvm.2023.1079142
 15. Ze-Jian Li, Chun-Ting Lu, Ren-Fa Lai. Ectopic osteogenesis effect of antigen-extracted xenogeneic cancellous bone graft with chitosan/rhBMP-2/bFGF sequential sustained-release nanocapsules. J Biomater Appl 2018;33:23
  https://doi.org/10.1177/0885328218761193