BMB Reports : eISSN 1976-670X

Cited by CrossRef (4)

 1. Saumya Manmadhan, Ursula Ehmer. Hippo Signaling in the Liver – A Long and Ever-Expanding Story. Front. Cell Dev. Biol. 2019;7
  https://doi.org/10.3389/fcell.2019.00033
 2. Han Zhang, Xuqiang Nie, Xiujun Shi, Jiufeng Zhao, Yu Chen, Qiuyang Yao, Chengxin Sun, Jianwen Yang. Regulatory Mechanisms of the Wnt/β-Catenin Pathway in Diabetic Cutaneous Ulcers. Front. Pharmacol. 2018;9
  https://doi.org/10.3389/fphar.2018.01114
 3. Caijie Lu, Yifeng He, Juan Duan, Yongguang Yang, Chunqiang Zhong, Jian Zhang, Weiguo Liao, Xiaojie Huang, Runzhi Zhu, Mingyi Li. Expression of Wnt3a in hepatocellular carcinoma and its effects on cell cycle and metastasis. 2017;51:1135
  https://doi.org/10.3892/ijo.2017.4112
 4. Shuying Shen, Kangmao Huang, Yizheng Wu, Yan Ma, Jiying Wang, Feiwei Qin, Jianjun Ma. A miR-135b-TAZ positive feedback loop promotes epithelial–mesenchymal transition (EMT) and tumorigenesis in osteosarcoma. Cancer Letters 2017;407:32
  https://doi.org/10.1016/j.canlet.2017.08.005